Zwroty towaru

  1. W przypadku niezgodności towaru z umową zwracany towar wraz z informacją określającą niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować telefonicznie lub bezpośrednio drogą listowną lub e-mail na adres firmowy. Przed zwrotem należy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na inny produkt. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest oryginał faktury VAT.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych sklep nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji, oznacza to, iż uznał wniesioną reklamację.
  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo domagać się wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Koszt dostawy nowego towary w ramach reklamacji ponosi Sprzedawca.
  4. Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, są niekompletne lub posiadają zniszczone opakowanie.
  5. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
  6. W razie odstąpienia od umowy zostanie wystawiona faktura korygująca oraz należności zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez kupującego po otrzymaniu od klienta podpisanej kopi faktury korygującej przesłanej na adres: PLOMBIX Karina Jankowska ul. Wiklinowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  7. W przypadku zwrotu towaru wykonanego lub sprowadzonego na specjalne zamówienie np. wykonanie na produktach nadruku reklamacje rozpatrywane są odrębną procedurą po zapoznaniu
    z przyczyną reklamacji.
  8. Klient ma prawo reklamacji w okresie 14 dniu od dnia dostarczenia towaru. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.